MĚSTSKÝ INFORMAČNÍ A ORIENTAČNÍ SYSTÉM

Jedná se o informační a orientační systém, který zlepšuje orientaci ve městech především pro pěší a turisty. 

Skládá se z informačních a orientačních směrovek, které jsou umístěny na samostatných sloupcích.